Lưu Ý Cho Thuê Đất Nền Dân Cư Tại Hà Nội Và TP HCM

Khi cho thuê đất nền dân cư, chủ sở hữu nên tì hiểu kỹ thông tin và các trình tự thực hiện giao dịch sau đây.

TRÌNH TỰ

Khi khách hàng muốn thực hiện giao dịch cho thuê đất nền dân cư hà nội và tp hcm thì nên nắm được các bước thực hiện sau:
Đi đến phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn người xin giao đất, thuê đất lập hồ sơ xin giao đất, thuê đất; thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Nên tìm hiểu trình tự giấy tờ khi cho thuê đất nền khu dân cư
Nên tìm hiểu trình tự giấy tờ khi cho thuê đất nền khu dân cư

Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 3 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Phòng Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giao đất, cho thuê đất, ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất.
Người được giao đất có trách nhiệm phải nộp tiền cho người cho thuê đất nền dân cư tp hcm hoặc hà nội.
Phòng Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được giao đất, cho thuê đất.
Phòng Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

LƯU Ý

Gia chủ cho thuê đất nền nên tìm hiểu kỹ thông tin và các bảng hợp đồng chi tiết để đạt thuận lợi.

You May Also Like